ANGELBISLER, geljegi uly marka Germaniýada, Malaýziýada, ABŞ-da we Hytaýda hasaba alyndy.AngelBiss Inc., in engineeringenerçilik ösüş merkezi we ilkinji kompaniýa kislorod konsentratorynyň üýtgemegine ünsi jemleýär we kislorodyň çykarylyşy 7bar ýokary basyşda bolanda 0,1% içinde üýtgäp durmagy dolandyryp bilýän ýeke-täk kompaniýa.“AngelBiss” topary kislorod bejergisi, hirurgiýa bejergisi, kislorod üpjünçiligi, demgysma terapiýasy we diagnostika terapiýasy pudagynda ýokary hilli önüm öndürmek, eksport etmek we öndürmek bilen meşgullanýar.Özboluşly artykmaçlyklary we kuwwatly in engineeringenerçilik mümkinçilikleri bilen “AngelBiss” dünýädäki müşderilere köp sanly ýokary hilli çözgütler hödürledi.

Koprak oka

Aýratynlyk önümleri

Global paýlaýjylar

 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • zza1
 • 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Biz bilen habarlaşyň

 • AngelBiss Inc.
  1150 S Milliken Ave Ste 1086 Ontario, CA 91761
  Telefon: 909-457-6526
 • “AngelBiss” lukmançylyk tehnologiýasy ş
  56106, Şuanghe ýoly, Dianshanhu şäherçesi, 215345, Şanhaý, Hytaý
 • E-poçta:info@angelbisscare.com

Dünýä kartasy

Iň soňky habarlar

 • EXERCISE WITH OXYGEN THERAPY (EWOT)

  OXYGEN TERAPI BILEN MASLAHAT (EWOT)

  EWOT (Kislorod bejergisi bilen maşk) diýlip atlandyrylýan bu, ýeňil fiziki maşklary hassanyň ganyna kislorod bermek üçin platforma hökmünde ulanýan bejergidir.Çalt işlemäge kömek edýän işjeňlik wagtynda kislorod maskasy geýilýär ...

 • The Importance of Oxygen Therapy

  Kislorod bejergisiniň ähmiýeti

  Kislorod bejergisi Günbatar Europeewropadan emele gelýär we 1970-nji ýyldan bäri ýuwaş-ýuwaşdan öýe girýär.Amerika, Japanaponiýa we Meksika ýaly ösen ýurtlar 1980-nji ýyldan bäri kislorod bejergisini geçirýärler.Kislorodyň dem almagy fas boldy ...

 • The importance of oxygen under COVID-19

  COVID-19 astynda kislorodyň ähmiýeti

  Kislorod durmuşymyzy dowam etdirýän suw ýaly möhümdir.Kislorodyň ýetmezçiligi bedenimiziň ýagdaýynyň bozulmagyna getirer.Şanhaý 2022-nji ýylyň aprelinden bäri gulplanýar. Adamlar öýde karantin edilýär we gitmeýärler ...

 • Voice Control Implied in AngelBiss Oxygen Concentrator

  AngelBiss Kislorodda ses dolandyryşy ...

  Kislorod konsentratoryňyzy dolandyrmak üçin sesiňizi ulanyp bilersiňizmi?Hawa, indi edip bilersiňiz.Recentlyakynda, inersenerlerimiz AngelBiss seriýaly kislorod konsentratorlary üçin täze ses dolandyryş funksiýasyny üstünlikli taýýarladylar.Adamlar ýönekeýleşdirip bilerler ...

 • A Wide Variety of Activities Establish a Better Team!

  Çäreleriň giň dürlüligi ...

  Bitewi, täsirli we hünärmen satuw toparyny döretmek üçin marketing bölümi 2022-nji ýylyň başynda birnäçe çäräni amala aşyrýar. Bu işleriň agzalaryň arasyndaky baglanyşygy çuňlaşdyryp, t ...

 • Happy New Year 2022!

  Täze ýylyňyz gutly bolsun 2022!

  COVID-19 bilen bilelikde söweşýän ýyl gutarýar.2021-nji ýylda köp kynçylyklary başdan geçirdik we bilelikde köp üstünlikleri gazandyk.AngelBiss has giňişleýin we ahlakly boljakdygymyza berk ynanýar ...

 • Industrialized aquaculture: the magical use of oxygen generator

  Senagat taýdan ösen suw hojalygy: jadyly u ...

  Döwrüň ösmegi bilen hasylly meýdanlar we binalar kem-kemden öňki tokaý kölleriniň ornuny tutdy.Suw baýlyklarynyň we biodürlüligiň azalmagy adamlary ýalňyşlyklaryndan habarly etdi.Adamzat...